Slovenská enviro-technológia dokáže znížiť náklady na energie

Bezprecedentný rast cien energií, tovarov a služieb ako nikdy pred tým v histórii je tu. Sú to následky pandémie, elektromobility, politiky EU v súvislosti s klimatickými zmenami, alebo je to od všetkého trochu? 

Faktom ale je, že okrem iného výrobným podnikom ako aj teplárňam stúpli ceny spotovej elektriny až skoro 5 násobne, zatiaľ čo cena plynu stúpla viac ako 4 násobne.. 

Za teplo si aj domácnosti už v januári priplatia minimálne o 15 % viac ako minulý rok a za plyn to je minimálne o 30 % viac. To je však len začiatok, lebo udržanie takéhoto rozdielu medzi tarifami pre domácnosti a spotovým trhom energii nie je dlhodobo udržateľný.

Aj následkom rastu cien energii už teraz ceny potravín vzrástli o 5 % a zdražovanie v budúcom roku bude nezadržateľne pokračovať.  Tento trend je celosvetový, avšak čoho sa všetci obávajú, že nie je konečný a nikto presne nevie povedať na akých číslach sa rast cien energii a tovarov zastaví a či vôbec.

Vplýva tiež priamo na celú ekonomiku Slovenska a čo má široký dopad aj na infláciu peňazí. Nárast cien  takýmto zásadným spôsobom už teraz výrazne ochromuje nie len výrobné podniky, ich produkciu a pracovné miesta, má zásadný vplyv na peňaženky každej jednej domácnosti. 

Teplo a elektrická energia, hrá dôležitú úlohu u každého z nás a tento negatívny vývoj má dopad na ceny služieb a produktov, ktoré týmto rastú na cene nepomerne k príjmom ľudí. Vláda ani firemné prostredie zatiaľ nemá konkrétne metódy ako riešiť túto situáciu a môžu len dočasne znižovať dopady rastu cien energii na nás všetkých z dlhodobého hľadiska.  Pomoc vo forme dotácii je možná, ale to nikdy nebude stačiť.

Čo môžme sami spraviť preto aby sme si pomohli? Vieme dať odpoveď na takúto výzvu?

Áno, riešenie existuje, dokonca celosvetovo a ho máme priamo u nás doma. Slovenskí vedci po 25 ročnom výskume vynašli technológie, ktoré dokážu priniesť obrovské úspory vo výrobe elektriny, tepla, chladu, vodnej pary a ich distribúcii. Výsledky ich práce sú viditeľné vo viacerých krajinách sveta. 

Až o 30 % dokážu znížiť svoje prevádzkové náklady, hlavne teplárne, výrobné podniky, dokonca aj samotné domácnosti, ktoré majú svoje vlastné kúrenie a to nasadením dodatočných technológii, ktoré až doteraz neskúmaným spôsobom fyzikálne upravujú tekuté a plynné média, potrebné na výrobu energii ako je elektrická energia či teplo.

Veľkým prínosom týchto technológii je regenerácia ekológie a environmentálnej efektivity podniku a jej čiastočná dekarbonizácia so zachovaním všetkých výstupných výrobných parametrov. Dokonca je možné zvýšiť produkciu výroby bez dodatočného rastu nákladov. 

Aplikáciou inovatívnych enviro-technológii, ktoré poskytuje spoločnosť Blue Boson, podniky dokážu úplne zrušiť potrebu chemického čistenia rozvodov a systémov, ktorého odpad má neblahý vplyv na okolitú prírodu a život človeka v ich okolí.

Veľkým benefitom pre životné prostredie je tiež to, že výsledok úspor má dopad na uhlíkovú stopu a výpust CO2 do ovzdušia, čo sa deje hlavne úsporou na spotrebe paliva, plynu, uhlia a koksu hlavne v teplárňach a vo výrobných podnikoch. Menší objem CO2 z komínov má aj finančný charakter, keďže dnes rastú podnikom niekoľko násobne aj náklady na každú vypustenú tonu CO2 do ovzdušia.

Slovenská spoločnosť Blue Boson poskytuje aj veľkú ekonomickú výhodu pre podniky v oblasti financovania nasadenia technológií

Spoločnosť berie na seba všetky náklady spojené s výrobou, inštaláciou a servisom technológii. Jediný príjem, ktorý je možné od zákazníka prijať je až z dosiahnutých úspor, čím dáva Blue Boson pomyselnú rukavicu na stôl pre všetky spoločnosti a podniky, ktoré  by mali záujem riešiť dopady rastu energii na ich podnikanie len doteraz na to nenachádzali finančné zdroje. Tiež však aj svojou činnosťou môžu pomôcť s regeneráciou životného prostredia a celkovou ekológiou podniku.

Spoločnosť Blue Boson svojimi technológiami už stihla zaujať zákazníkov ako Škoda, ČEZ, Slovnaft, Duslo, Engie, LG Chem, Selenis Europe SA, Evertis Ibérica SA, Zespol Elektrowni PAK a iné zvučné mená.

Aplikácie spoločnosti Blue Boson sú stále viac sofistikované. V tejto chvíli prebiehajú aplikácie v najväčšej teplárni v Poľsku, kde oblasťou použitia je jedna z technológii s dosahom na doteraz neaplikovanú  škálu štruktúrovania vody v chladiacich systémoch pohonných jednotiek. Výpočty procesných simulácií prevádzky bloku, podporené prevádzkovou praxou, naznačujú významný vplyv na zlepšenie výkonu kondenzátora.

Tento efekt súvisí so zmenou (nárastom) tepelnej kapacity a dalších parametrov  vody po procese. Výsledkom je, že proces prenosu tepla v zariadení sa vykonáva s väčšou hnacou silou (rozdiel teplôt) ako štandardne. Je to spôsobené tým, že daná jednotka hmotnosti vody „absorbuje“ viac tepla, aby zvýšila svoju teplotu o danú jednotku.

Preto je teplota chladiacej vody na výstupe z kondenzátora dokonca o niekoľko stupňov nižšia ako teplota surovej vody a logaritmický stredný teplotný rozdiel medzi stranou potrubia a plášťa sa výrazne zvyšuje. To má za následok dodatočné zníženie tlaku v kondenzátore za daných prevádzkových podmienok, zvýšenie výkonu turbíny (elektrický výkon) a zlepšenie účinnosti jednotky (zníženie spotreby tepla jednotky).

Po aplikácii procesu je pozorovaný aj výrazný pokles vodivosti vody, ktorý súvisí s tvorbou zhlukov oddeľujúcich ióny látok rozpustených vo vode. To znižuje množstvo usadenín vytvorených v kondenzátore, poskytuje stabilný a vysoký výkon po dlhú dobu, zvyšuje spoľahlivosť zariadenia a znižuje náklady na servisné práce.

Daľšou novinkou je zvyšovanie efektivity hydro-crackingu v petrochemickom priemysle. Aplikáciou rôznych inovatívnych technológii Blue Boson v rôznych procesoch podniku je možné kumulatívne výrazne znížiť prevádzkové náklady ich úsporou a to hlavne teplárňam, vo výrobe elektrickej energie, čo môže mať pozitívny vplyv na stabilizáciu zvyšujúcich sa nákladov pri výrobe tepla a elektriny.

Lídrom Blue Boson je Robert Zagozdzon, ktorý od roku 1995 demonopolizoval Európske trhy v oblastiach ako sú telekomunikácie, financie až po energetiku. 

Dnes nasleduje globálna revolúcia v environmentálnej efektívnosti, zahŕňajúca všetko od regenerácie vodných zdrojov po energetickú efektívnosť a stavajúca človeka do centra eko systému. Konečne nachádza človek patričné miesto a poukazuje na to, že 5-ta technologická revolúcia sa bude týkať najvyspelejšej technológie akou je človek sám.

Radi vám odpovieme na otázky, ako môžeme pomôcť aj vášmu podniku, firme, či domácnosti.

Napíšte nám

LEGAL INFORMATION

Conditions for www.blueboson.eu users

The Operator of www.blueboson.eu pages is Blue Boson SE (hereinafter the “Operator“), which under the Copyright Act (No. 618/2003 Coll) and by virtue of related rights is authorized to exercise any proprietary rights over this site.

The Operator reserves the sole right to determine, issue and amend conditions regulating use of the www.blueboson.eu internet pages. In using these pages you agree to the following conditions:

The Operator hereby authorizes you to use its www.blueboson.eu pages solely for your personal purposes. Use of pages for any other purposes (as a whole or any part thereof) is subject to prior consent by the Operator, as defined in the Copyright Act. Access to and usage of www.blueboson.eu pages is free.

The Operator’s objective is to provide the users with correct and up-to date information and data on its www.blueboson.eu pages. However, the data released on these pages are of informative and not binding nature. The Operator is not responsible for accuracy and relevance of the data adopted from other sources. www.blueboson.eu pages can use temporary file storage, cookies. More information at www.blueboson.eu/en/cookies-policy

Pursuant to Act No 428/2002. Coll. – “Personal Data Protection”, the Operator may make use of its internet pages conditional upon receipt of certain personal data from its users. The user providing any data and information via the www.blueboson.eu pages, hereby gives his/her consent to the Operator to use this information for its internal purposes.

The Operator is not responsible for the following:

 • Advertising, or any other promotional method managed by the third party via www.blueboson.eu pages,
 • Contents and loss arising from use of third parties´ pages, which can be visited through www.blueboson.eu pages.

Any interventions in the technical substance or contents of the internet pages are strictly forbidden, unless approved by the Operator. The Operator has an exclusive right to make changes, remove or amend any part of the pages.

Transferring / sending out any information or materials to / via www.blueboson.eu pages is strictly forbidden if this information constitutes breach of laws or regulations or does not comply with established societal morality norms.

Unless otherwise stated and except for the above-referred conditions, the publishing of any data or information on the www.blueboson.eu pages does not constitute any legal act designed to establish a legal relationship between the Operator and the user. The legal relationships established between the Operator and the user are governed by the conditions effective on the day when these relationships have been established.

Conditions regulating use of the www.blueboson.eu pages are valid and effective as from the date of their release.

PRIVACY POLICY

Data collection

(1) Personal data

Using this website, we do not collect any personal data unless you provide such data on a voluntary basis (using the forms provided on the website or using our contact function), you have expressly agreed to the collection or the corresponding law regulations on the privacy of your data permit us to to so.

Personal data are data that can be used to identify you or other individuals to which these data possibly relate as a person. Examples of personal data are names, addresses, phone numbers or email addresses.

(2) Communication or usage-related data

If you access this website, communication-related data (e.g. internet protocol address) or usage-related data (e.g. start and duration of use as well as the telecommunications services used by you) will be created automatically by technical means, stored and processed for analyzing the use of the website. These data may possibly give information on the personal data. As far as collection, processing or use of your communication or usage-related data is mandatory beyond normal use this is subject to data privacy legislation.

Purpose

We will use the personal data you provided only for the purpose you provided us the data for in particular to answer or process your requests or to provide you access to specific information or offers. For this purpose, it may be required that we store and process the personal data you provided or that we pass it on to third parties.

Transmission to third parties

In principle, there is no transmission of your data to third parties unless we are obliged by law or entitled to do so (e.g. when processing order data) or unless you have expressly agreed to a transmission.

Personal data is only transferred to national institutions and authorities in line with binding national legislation or if the transmission is required in the case of attacks to our network infrastructure for prosecution.

Your data will not be passed on to third parties with the sole exclusion of partner organizations who are responsible for the technical processes involved in sending the newsletter. However, in these cases the scope of the data transmitted is limited only to the required minimum.

Specific use

We will only collect, process and use the personal data you have provided online for the purposes communicated to you, unless the collection, processing and use is

 • for an end directly related to the purpose for which the personal data was collected in the first place,
  • is required by law, or by order of governmental or judicial authorities,
  • to establish or protect a legal claim, or to defend against unlawful activities.
 • used to prevent abuse or other unlawful activities e.g. wilfull attacks on our systems to guarantee data privacy.

Data processing on this website

Blue Boson SE automatically collects and stores items of information which your browser transmits to us on its server log files. These are:

 • Browser type/version
 • Operating system used
 • Referrer URL (the page visited previously)
 • Time of server request
 • IP address

These data cannot be attributed to specific individuals by Blue Boson SE. These data are not combined with other sources of data, and the data are deleted after statistical analysis.

Security

Blue Boson SE will take all required technical and organizational precautions to protect your personal data against unintended or unlawful deletion, modification or loss and against unauthorized transmission or unauthorized access.
We attempt to limit access to the data base to authorized users. We can, however, not guarantee that unauthorized users will not gain access.

Right to disclosure

At any time, you have the right to disclosure of data stored regarding you personally, its source and recipients, and the purpose of its storage. Disclosure of the stored data can be provided by the data privacy officer Blue Boson SE: see Contact section.

Deleting and Blocking your Data

Your data will be deleted as soon as and as far as the processing of your matter or your request is concluded or if you ask us to do so. Please contact us in writing or per email: see Contact section.

Legal notice

Blue Boson SE checks and updates the information on its website on an ongoing basis. Despite every possible measure being taken, the data may have changed in the meantime. Therefore we cannot accept any liability or guarantee for the current status, accuracy and completeness of the information provided. Blue Boson SE retains the right to make changes or additions to the information provided. The content and structure of the Blue Boson SE web pages are protected by copyright. The reproduction of information or data, in particular the use of texts, sections of text or images, requires prior agreement by Blue Boson SE.

Including and updating the data privacy statement

By using this portal you declare that you are in agreement with the terms of use described above. Ongoing developments in information technology and the Internet also require an adjustment to the existing data privacy statement. We reserve the right to make changes or additions to the existing data privacy statement at any time. This statement was current in September 2017.

COOKIES POLICY

Principles of using cookies

In compliance with § 55 par. 5 Act of the National Council of the SR No. 351/2011 Coll. on Electronic Communications as amended we kindly inform you about using cookies and draw your attention to a possibility of changing the settings of your browser in case the current settings for using cookies is not convenient for you.

What are cookies?
Cookies are small text files which can be sent to browser when you visit websites and saved to your device (computer or other device with Internet access, i.e. smartphone or tablet). Cookies are saved in the folder for files of your browser. Cookies usually contain the name of the website they come from and the date of origin. Upon your next visit the browser loads cookies again and sends the information back to the website which had originally created cookies. Cookies we use do not harm your computer.

Using cookies
By using the websites operated by the company Blue Boson, you give your consent to using cookies in compliance with your browser settings. If you visit our websites, acceptance of cookies is allowed in your browser, you do not change your browser settings and continue visiting our websites, we consider it as accepting our conditions for using cookies.

Why are we using cookies?
Cookies are used to optimally create and constantly improve the quality of our services, adjust them to your interests and needs and improve their structure and contents. The company Blue Boson does not use data obtained by using cookies to contact users by mail, e-mail or telephone.

How to change settings of cookies?
Majority of browsers has been originally set to automatically accept cookies. These settings can be changed by blocking cookies or by a notification in case cookies are to be sent to your device. Instructions for changing cookies are available in the option “Help” of every browser. If you use different devices to access websites (e.g. computer, smartphone, tablet), we recommend that you adjust every browser on each of them fitting your preferences the best regarding cookies.

Why to keep settings of cookies?
Using cookies and permitting cookies in your browser is your decision. However, in case you change the settings of cookies, functionality of some of our websites can be limited and their user comfort reduced.

We use cookies on our website.